Avaluació RELICAT GAMES Mallorca 2018

Quan van acabar els RELICAT GAMES Mallorca 2018, vam demanar la col·laboració del professorat i l'alumnat participant perquè ens fessin arribar com avaluaven aquesta experiència des de diferents vessants: estructura, proves, ambientació, organització, logística, premis, etc. Van respondre 11 mestres i 14 alumnes. Ens vam reunir els membres de l'equip organitzador, per analitzar les respostes i volíem compartir amb vosaltres l'anàlisi que en feim. 

La valoració numèrica que s'ha donat (s'havia de contestar de l'1 al 10), ha estat molt alta, en gairebé tots els ítems demanats es supera el 8,5. Destaquen l'acollida, els premis i obsequis, les instal·lacions, el dia i l'organització general, que superen el 9. 

Des de l'equip organitzador, estam molt contents de l'alta valoració que heu donat i prenem nota d'aquelles propostes de millora que ens suggeriu, per tal de fer una propera convocatòria encara millor.